خلبانی شخصی ULCPR

متقاضی پس از گذارندن این دوره به عنوان خلبان هواپیمای شخصی ULCPR نامیده می شود که می توانید با اجاره و یا خرید هواپیما همراه با یک مسافر به صورت تفریحی یا ترنسفر از شهری به شهری دیگر پرواز داشته باشد یا هواپیما خرید و فروش نماید و پس از ادامه دوره IP ) هم به عنوان شغل (معلم خلبانی، خلبان هواپیماهای شخصی جهت نظارت ، بازرسی، جهاد کشاورزی، نقشه برداری و هر ارگانی ) که دارای این هواپیماها می باشند می تواند از آن استفاده نماید…

شما هم در هر شغل و رشته ای هستید می توانید وارد این رشته شوید
دانشجو بعد از گذراندن دوره های زمینی یا تئوری در صورت قبولی در تمامی امتحانات و گذراندن دوره ی کتاب هواپیمایی که با آن قصد آموزش دارد، به عملیات پرواز معرفی شده و پروازهای خود را در فرودگاه های علمیاتی این شرکت شروع می کند. ساعات پروازی دانشجویان بر اساس CAD7006 سازمان هواپیمایی کشوری می باشد.

شرایط پذیرش دانشجوی خلبانی:

دارای تابعیت ایرانی و یا تابعیت خارجی با مجوز اقامت و ورود قانونی
دارای حداقل ۱۵ سال سن برای شروع دروه و ۱۸ سال سن برای پرواز solo
دارای حداقل مدرک پایان دوره متوسطه اول و یا معادل آن (راهنمایی)
دارای سلامت کامل جسمی و روانی طبق تایید پزشک سازمان هواپیمایی کشوری
نداشتن هیچگونه سابقه کیفری و مجازات کیفری
داشتن کارت پایان خدمت یا داشتن برگه اشتغال به تحصیل جهت دریافت گواهینامه برای آقایان

4,900,000 تومان