ورکشاپ آموزشی Cruise Flight

ویژه افرادی که مدرک FIRST FLIGHT را دریافت نمودند این دوره شامل یک دوره شبیه ساز پرواز در منطقه پروازی می باشد که هنرجو باید بتواند طبق آموزش هایی که در گذشته دیده است هواپیما را در ارتفاع ایمن در حالت کروز نگه دارد.
این دوره کلاس تئوری ندارد و آموزش های قبل از پرواز با شبیه ساز می باشد. که متقاضی موظف است مطالبی قبلی دوره را کامل مطالعه نموده باشد.
یک راید پروزا ۲۰ دقیقه ای
در فرودگاه ایوانکی نزدیکترین فرودگاه خصوصی به پایتخت
ترنسفر رفت و برگشت
صرف صبحانه و ناهار ویژه در کافه فرودگاه همراه با موزیک
عکاسی و ساخت کلیپ بادوربین حرفه ای مجزا
گواهی پایان دوره

750,000 تومان