خلبانی شخصی ULPPL

متقاضی پس از گذارندن این دوره به عنوان خلبان هواپیمای شخصی ULPPL نامیده می شود که میتوانید با اجاره و یا خرید هواپیما در اطراف فرودگاه به صورت تفریحی پرواز داشته باشد یا هواپیما خرید و فروش نماید و پس از ادامه دوره CPR, IP ) هم به عنوان شغل (معلم خلبانی، خلبان هواپیماهای شخصی جهت نظارت ، بازرسی، جهاد کشاورزی، نقشه برداری و هر ارگانی ) که دارای این هواپیماها می باشند می تواند از آن استفاده نماید…
شما هم در هر شغل و رشته ای هستید می توانید وارد این رشته شوید.

4,900,000 تومان